Thuiszorg

Algemene voorwaarden

Definities

Bij hij het samenstellen van deze website is met uiterste zorgvuldigheid te werk gegaan. In het geval van onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de aangeboden informatie, op welke gronde dan ook, draagt thuiszorg-vacatures.nl en/of de samenstellers van de website, hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijkheid. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt zodat de zorgverlener contact met u op kan nemen. De gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt.

Indien u klachten heeft over de afwikkeling van een aanvraag of over de zorgverlener, dan kunt u deze melden via het contactformulier. Thuiszorg-vacatures.nl zal haar uiterste best doen een passende oplossing te vinden. Bij ernstige klachten wordt de zorgverlener, indien dit nodig wordt geacht, verwijderd uit de database.

Facturering en betaling

Thuiszorg-vacatures.nl houdt bij het zoeken naar een geschikte hulp altijd rekening met de eisen die u in deze vacature hebt opgegeven. U krijgt dus alleen informatie over zorgverleners die daadwerkelijk aan uw wensen voldoen. Bovendien zoeken wij altijd naar zorgverleners uit uw regio.

Thuiszorg-vacatures.nl houdt zich enkel bezig met de bemiddeling tussen uw thuiszorgorganisatie en de zorgverlener. Wij leven de zorgverlener dus niet.

Op het moment dat u een vacature plaatst, geeft u ons toestemming te beginnen met deze dienst. Hierdoor zijn de 7 dagen bedenktijd, zoals beschreven in de wet 'kopen op afstand', niet van toepassing. Indien de zorgverlener om wat voor reden dan ook niet aan uw wensen voldoet, kunt u binnen 14 dagen kosteloos een tweede kandidaat aanvragen. U betaalt dan niet opnieuw de bemiddelingskosten. Indien u na deze 14 dagen een nieuwe zorgverlener wenst of indien u een derde kandidaat aanvraagt, betaalt u wel opnieuw bemiddelingskosten.

Op het moment dat wij een kandidaat die aan de gestelde eisen voldoet voor u hebben, sturen wij u een factuur toe voor de bemiddelingskosten. U bent verplicht deze te voldoen. In het geval er geen kandidaat is gevonden, betaalt u niets.

Indien de betaling van de bemiddelingskosten uitblijft, zijn wij genoodzaakt extra administratie- en incassokosten en rente in rekening te brengen.


Eigendomsrecht

Op de inhoud en presentatie van deze website berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers. Niets ervan mag gebruikt worden door derden zonder hier vooraf schriftelijke toestemming voor te hebben verkregen van thuiszorg-vacatures.nl. Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets van deze site openbaar worden gemaakt of worden verveelvoudigd. Hieronder valt onder andere het reproduceren door middel van fotokopie, offset, microfilm of druk in enige andere digitale, optische, elektronische of andere vorm. Zo nodig geldt dit in aanvulling op het auteursrecht. Het reproduceren (I) voor eigen gebruik, studie of oefening welke niet uitsluitend privé van aard is, of (II) ten behoeven van een instelling, organisatie of onderneming, of (III) het overnemen in een dag-, week-, of nieuwsblad of tijdschrift (zowel in papieren als digitale vorm) of in een RTV-uitzending is verboden.

Door derden aangeboden informatie

Thuiszorg-vacatures.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele door derden aangeboden informatie. Hieronder valt onder meer, echter niet uitsluitend, het plegen van inbreuk op auteursrechtelijk(e) werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Voor schade, direct of indirect, ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website, aanvaardt thuiszorg-vacatures.nl tevens geen aansprakelijkheid.